Quality Control Analysis

בקרת איכות מזון בסטנדרט בינ"ל


דירוג A
עמידה בכל הדרישות למתן רישיון עסק.

הוראות ונהלים לכל תהליכי העבודה.
תדירות בדיקות מעבדה בהתאם לקריטריונים.
רמה A תוענק לאחר חצי שנה של ועמידה ברף האמור.

דירוג B
ניתן לאחר יישום כל השלבים ברמה C ו
אכן מראה על מגמות שיפור של התהליכים שצוינו .
בנוסף לנכונות הרחבת נושא אבטחת האיכות, אשר תכלול שימוש נכון בשמנים, בקרה ופיקוח על תהליכי חימום, בישול וצינון.הפעלת תהליכי חיטוי ושטיפה לירקות
ופירות, חיטוי כלי עבודה. הפשרה מבוקרת של מוצרים מהחי, בקרת רכישת מוצרים איכותיים, ביצוע הדברה, בדיקות תברואה, מים ושפכים והוספת הוראות ונהלי עבודה לכל תהליך.


דירוג C
בתום חצי שנה נבדקים ברצף ברמת משטחי עבודה, העובדים רמת חו"ג ומוצר מוגמר.
בקרה על תהליכים עיקריים:
קבלת חו"ג ואחסון בטמפ' מבוקרת מוצרים בתהליך, מוצרים מוגמרים, שמירת דגימות מזון יומיות.
השוואת תוצאות מעבדה למוצרים לאורך זמן, מענה לתקלות בהכנה /תהליך.

דירוג D
הינו השלב הראשוני וההתחלתי המעידה על שת"פ, כניסה למסגרת, פיקוח ובקרה.
שלב זה שנמשך כחצי שנה בו נבדק המזון במעבדה לבחינת איכות המזון, בקרת התהליכים, נהלי העבודה ועובדי המקום
במסגרת זו נבחן תהליך ההשבחה והמחויבות לאבטחת איכות במקום.QCA חלוצה בתחום אבטחת איכות המזון ומקדמת את תפיסתה במגוון רחב של עשייה

לכל אחד /ת מאיתנו מגיע אבטחת איכות

QCA בעלת מעבדה ניידת בטכנולוגיה מתקדמת לפעילות בכל מקום ובכל זמן

ליצירת קשר

 השבחת ענף המזון במקצועיות וידע נרחב תוך הקפדה על תהליכים ונהלי עבודה בפיקוח ובקרה בלתי מתפשרת 

ולהנגיש לציבור הסועדים אילו מקומות
עובדים בפיקוח מחמיר וברמות השונות של אבטחת איכות המזון

טואול - בניית אתרים