קבלת תו איכות למזון רמה A

קבלת תו איכות רמה A מותנה במספר פרמטרים:

1. האתר קיבל תו תקן B ו- C , D והחל בתהליך לקבלת תו תקן רמה A/
2. הבעלים והעובדים מחויבים לשיפור האיכות באופן רציף.
3. ממלאים כיאות את הוראות העבודה של רמות B ו- C , D מידי יום ביומו, ומרחיבים את הוראות העבודה של רמה A/
4. תוצאות המעבדה הן שנעשו על ידינו והן ע"י מעבדה חיצונית, יגלו מגמת שיפור בספירה 4 כללית, קוליפורמים, שמרים ועובשים) ע"פ הצורך יבוצעו בדיקות נוספות
    כגון ליסטריה ,סלמונלה וכו'.. הוראות העבודה והטפסים של רמות B ו- C ,  D  ממולאים כיאות  לאורך זמן/
5. קביעת תאריכי רענון הוראות עבודה ונהלים.
6. בנוסף יהיה על החברה /בעלים לדאוג
6.1. היתרים משרד הבריאות לפריט  4.2 א'/פריט 2.4 ב'.
6.2. במידה ומוציא אוכל פריט 2.4 ג'.
6.3. היתרים איכות הסביבה ובדיקות שפכים אחת לחצי שנה.
4.6. מד די איכות אוויר פיזיקאליים לאפיון ריכוז האבק אחת לשנה.
5.6. בדיקות מים לשלילת חיידק הליגיונלה אחת לשנה.
6.6. חברות קייטרינג פריט 6.4 ה' רשיון יצרן
7.6. תיק הדברה על ידי מדביר מוסמך ת* קנות רישוי עסקים לתנאי תברואה נאותים לבתי אוכל התשמ"ג -1983. *צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג- 2013

הבעלים והעובדים באתר, ימלאו בדייקנות את הנוהל והמטרות המצ"ב. חברתנו, תדריך, תנחה, תבקר ותפקח על התהליכים עד לשלב קבלת תו איכות למזון רמה A. מרגע קבלת התו, המקום יופיע באתר דירוג איכות לאתרי מזון. במידה וחברה מפסיקה את שירותיה עם חברתנו, באתר יופיע כי המקום לא בבקרתנו ולא בפיקוחנו, ודירוג האיכות יוסר באתר, וכן על המקום יחול איסור להצבת תו התקן. אנו מאמינים באסטרטגית למידה, שמעשה העובד באתר יהפוך לקבלת החלטות אוטומטית ומהירה בנושא האיכות. כאשר עובד נבדק בהופעתו, כובע לראשו, דגימת ידיים, משטחים וכו' ברצף, זה הופך בתודעה לחלק בלתי נפרד מתהליך כניסתו לעבודה ועבודתו הרציפה.
טואול - בניית אתרים